Ano ang Papel Mo Sa Pilipinas?

Cover_-_Petition.jpg

Pilipino ka. Pero ano ba talaga ang iyong papel sa Pilipinas maliban sa pagiging isang Pilipino?

Maaaring ikaw ay guro, pulis, doktor, nars, mason, manggagawa sa pribado o pampublikong sektor, estudyante, konduktor, drayber, kasambahay, opisyal, o politiko. Pero, hindi diyan nagtatapos ang papel mo sa iyong komunidad at lalong-lalo na sa ating bansa. Papel ang nagpangalan sa kabuoan ng ating mga pulo. Papel ang ginamit para ipaglaban ito. Papel ang ginamit para bayaran ito. Papel din ang nagpalaya rito. Hinugot ang ating bansa sa kapangyarihan ng papel, at walang pinagkaiba ang mangyayari sa Lunes.

Hindi matatapos ang papel natin bilang Pilipino pagkatapos ng Eleksyon. Hindi dapat natin ipaubaya ang lahat ng responsibilidad sa bansa sa mga politikong iboboto natin. Pinaghahati-hatian dapat natin ito. Kasama dapat tayong lahat sa pakikipaglaban para makamit ang isang mabuting Pilipinas. Kung sino man ang manalo ng pinaka-aasam-asam na posisyon ng pagka-Pangulo, tayo, bilang mga mamamayan, ay dapat nasa likod niya, nagbibigay gabay at suporta.

Isang malaking pagbabago ang kailangan natin, pero hindi ito nangangahulugang mayroong pagbabalewala sa ating karapatang pantao. Nananaig dapat ang ating batas panlipunan para sa ating demokrasya. Naiinggit tayo sa ibang bansa, pero lingid sa ating kaalaman, naging maayos ang kanilang bansa dahil sa pagtutulungan sa pagitan ng mga mamamayan at ng kanilang binotong pinuno. Kung baga sa paghinga, dapat kusa na nating ginagalang at sinusunod ang ating mga batas. Hindi kailangang laging bantayan at tutukan ang bawat kibot ng ating katawan.

Huminto sa pulang ilaw. Manigarilyo sa tamang lugar. Magtapon ng basura sa wastong basurahan. Magbababa at magpapasakay sa tamang lugar lamang. Sumunod sa mga batas trapiko. Lagi’t laging igagalang ang kapwa tao. Hindi mamimigay o tatanggap ng suhol para sa isang mas mabilis na serbisyo mula sa gobyerno.

Mga simpleng gawain ito ng isang responsableng Pilipino. Ikaw? Ano ang papel mo para sa maayos na kinabukasan ng Pilipinas?


Sign the pledge to commit to playing a role in building a better Philippines

Then complete the statement "Ang #PapelKo sa Pilipinas ay_____" in the comments below. 

 

 

Will you sign?